Měření šířky souvislých pásek na výrobní lince

Změřte šířku a tloušťku přímo na výrobní lince na souvislé pásky.

Opatření tloušťka a šířka svitků, pásů a desek přímo na výrobní lince se systémy LASER.

Srovnání s mezními hodnotami tolerance pro určení jakýchkoli specifických mezer a automatické propojení s infrastrukturami řízení kvality

Aplikace na moření a linky na řezání plechů.

Použití světelných technologií LASER, magnetických a optických technologií umožňuje dosáhnout vysoké úrovně
přesnost a rychlost bez přímého kontaktu měřicího přístroje s materiálem. Možnost měření
na systémech s vysokou posuvnou rychlostí nebo v oblastech nepřístupných operátorům.

Pro systémové integrátory a výrobce OEM jsou k dispozici nezávislé měřicí moduly. Vizualizace měření na místním nebo vzdáleném displeji, přenos
vzdálená data na sériové lince nebo Ethernetu, generování výstrah mimo toleranci. Možnost
propojení se systémy řízení. Speciální modely se silným světlem
průchod plechu pro systémy, kde je pohyb velmi velký

Autorská práva RODER SRL - Všechna práva vyhrazena - Aplikační poznámka AN0003