Kontaktní mikrometry

Kontaktní mikrometr je nástroj, který měří rozměry konkrétního materiálu utažením mikrometrickým šroubem.

Obecně se termín „kontaktní mikrometr“ týká externích mikrometrů, ale existují i ​​jiné typy mikrometrů, například vnitřní mikrometry, hloubkové mikrometry nebo 3bodové mikrometry, v závislosti na různých aplikacích měření.

Měřitelný rozsah se liší v krocích po 25 mm - např. od 0 do 25 mm a od 25 do 50 mm - v závislosti na velikosti měřeného dílu, takže je obecně nutné použít mikrometr, který odpovídá cíli.

Ke kalibraci mikrometru použijte měřicí blok. Aby bylo možné provádět přesná měření, musí být povrch kovadliny vždy rovný. Po několika měřeních již nemusí být povrch plochý kvůli opotřebení nebo hromadění nečistot. Proto pravidelně používejte část známou jako interferometrické sklo pro rovinnost, abyste zkontrolovali, zda je povrch plochý podle zobrazených Newtonových prstenů.

Při měření kovového terče a kalibraci měřidlovým blokem dávejte pozor na tepelnou roztažnost. Pokud je to možné, nedržte kov holýma rukama nebo používejte rukavice, které nepřenášejí teplo a jsou určeny pro přesnou práci.

Interval kalibrace mikrometrů je obvykle mezi 3 měsíci a 1 rokem.