Tag Archiv: lvdt marposs

Použití sond LVDT a lineárních převodníků pro rozměrové a geometrické řízení

I Převodníky LVDT umožňují přesné měření na mechanických částech nebo na jakýkoli předmět, který lze měřit kontaktní sondou.

V kombinaci se speciálními zesilovači signálu, které umožňují měření rozměrových charakteristik (tloušťky, šířky, polohy, výšky, průměry, oválnost) a geometrické (rovinnost, rovnoběžnost, kolmost, oscilace, excentricita a koaxialita) s milesimální přesností dokonce i na složitých mechanických částech.

Převodníky LVDT s pružinovým pohonem (s pevným mechanickým předpětím) nebo převodníky LVDT s pneumatickým pohonem jsou zvláště vhodné pro automatické měřící systémy.

Některé rodiny sond LVDT mohou být vyrobeny pomocí vakuového mechanismu přemístění.

Jsou možné snímače s výstupem z radiálního kabelu, s výstupem z axiálního kabelu nebo s rychlým připojením a odpojením.

RODER vyrábí kompletní systémy „na klíč“ sestávající z LVDT sond, zesilovačů a elektronických kontrolérů, systémů sběru dat, softwaru pro statistické a mechanické řízení speciálně navrženého.

Měřicí systémy RODER nacházejí uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích: přesná mechanika, obrábění plechů, lisování plastů, elektroterapie, hutnictví a železo a ocel.

Dozvědět se více