Tag Archiv: statistická analýza

Kontroly rozměrů pomocí vícekvótových řídicích jednotek a lineárních převodníků LVDT

Vícerozměrná rozměrová řídicí jednotka

Multifunkční ovladač pro rozměrové a geometrické zkušební stolice

Měření geometrických a rozměrových rozměrů pomocí LVDT převodníků

Sběr dat pro analýzu výroby a integraci do výrobních procesů Industry 4.0

Dimenzionální a geometrické řídicí systémy řady MODULCHECK umožňují měření a určování shody mechanických částí a diskrétních objektů pomocí objektivních měřících postupů, které snadno zvládne i odborný personál. Inovativní architektura, na které je založen systém MODULCHECK, umožňuje konstrukci rozměrových a geometrických zkušebních stolů (statických nebo dynamických) pomocí snadno dostupných zařízení a senzorů a snadno upravitelné během instalace nebo přímo ve výrobě také koncovým zákazníkem.

Systémy MODULCHECK se hodí přímo k měření na výrobní lince a řídí je také nekvalifikovaný personál. Vizualizační rozhraní bylo záměrně zjednodušeno a snadno konzultováno, ale bez vzdání se mocných matematických funkcí určených pro analýzu rozměrových a geometrických charakteristik.

Všechna výrobní data jsou uložena v lokální databázi s možností přenosu nebo synchronizace s existujícími databázemi (SQL, XML nebo CSV) pro úplnou a spolehlivou analýzu dat v reálném čase.

Dozvědět se více