Systémy pro kontrolu a lokalizaci úniků z potrubí, tvarovek a objímek

Detekce úniku na potrubí a tvarovce s extrakcí pečetních informací.

Opatření lis k ověření správného provedení prací nebo jako příprava na svařovací a montážní operace

Srovnání s matematickým modelem pro stanovení kontrolních akcií

Aplikace na robotických ostrovech, na kartézských osách nebo na automatických montážních ostrovech

Autorská práva RODER SRL - Všechna práva vyhrazena - Aplikační poznámka AN0037