Automatické optické systémy pro měření šířky plochých výrobků, listů papíru, lepenky a filmů

Profilová detekce tištěných, stříhaných nebo děrovaných detailů papíru s extrakcí geometrických nebo rozměrových informací

Opatření úhly, vzdálenosti, otvory, polohy k ověření správného provedení prací nebo jako příprava na montážní operace

Srovnání s matematickým modelem pro stanovení kontrolních akcií

Aplikace na robotických ostrovech, na kartézských osách nebo na automatických montážních ostrovech

Měřicí stroj schopný bezkontaktně detekovat šířku papírových listů nebo vrstev
ze snadno deformovatelného materiálu (polypropylenové listy pro použití v potravinářství, papír
absorbent nebo filtr, fólie z tenkého pěnového materiálu). Systém je schopen měřit
až 10 listů současně a je schopen automaticky kompenzovat
jakékoli vychýlení vzorku vzhledem k ose měření kamery (v mm)
tímto způsobem není operátor vázán na správné umístění vzorku na
tabulka měření). Systém je schopen měřit zkoušené vzorky a
porovnat je s teoretickými hodnotami výrobních specifikací. Všechna data jsou poté přenesena do
produkční databáze pro úplnou sledovatelnost výrobních dávek. Systém je
navržen pro práci přímo na výrobní lince a je vybaven a
teplota a vlhkost pro úplnou dokumentaci podmínek prostředí
během měřicích cyklů.

Autorská práva RODER SRL - Všechna práva vyhrazena - Aplikační poznámka AN0025