Měřidla délky a polohy pro snadno deformované profily

Měření profilu RODER pomocí laserového skeneru a laserového profilometru

Systémy pro měření délky pro snadno deformovatelné materiály, jako jsou pryžová těsnění, polystyrénové profily, těsnění, textilie a polyuretanová pěna. Přítomnost laserového ukazovátka umožňuje snadno a přesně identifikovat měřicí bod i na snadno deformovatelných materiálech.

Použití přesného lineárního převodníku umožňuje měření délky se středovou přesností i na objektech, které nelze měřit pomocí kontaktních měřicích přístrojů.

Elektronický ovladač DIGI-1000 umožňuje zobrazení měření v reálném čase a přenos detekovaných dat do systémů pro sběr dat nebo do systémů řízení.