Monitorování teploty, vlhkosti, hladiny a objemu biomasy

Detekce vlhkosti s extrakcí informací o úložišti.

Opatření teplota a vlhkost k ověření správného provedení prací nebo jako příprava na operace skladování a prodeje.

Srovnání s matematickým modelem pro stanovení kontrolních akcií

Aplikace na robotických ostrovech, na kartézských osách nebo na automatických montážních ostrovech

Autorská práva RODER SRL - Všechna práva vyhrazena - Aplikační poznámka AN0068