Pořizovací software DATASINK

software datasink 100 pro sběr dat a statistickou analýzu

DATASINK 100©

Jednokanálový software pro sběr dat pro sběr dat
podle jednotlivých měřicích přístrojů

Sběr dat z: měřičů, mikrometrů, snímačů polohy, teploměrů, kodérů, měřičů vrtání, výškoměrů, dálkoměrů, stupnic, snímačů točivého momentu, snímačů zatížení nebo jakéhokoli jiného měřicího přístroje vybaveného výstupem dat 

Časové snímání stisknutím tlačítka nebo externím signálem

Generování trendů a statistické rozdělení vzorkovaných hodnot

Schopnost generovat vizuální i fyzické poplachy

Oznamování alarmů na vzdálená zařízení (SMS, e-mail)

Více informací….

DATASINK X©

Vícekanálový software pro sběr dat z měřicích přístrojů 

Sběr dat z: mikrometrů, snímačů polohy, teploměrů, kodérů, měřičů vrtání, výškoměrů, měřičů vzdálenosti, stupnic, snímačů točivého momentu, snímačů zatížení nebo jakéhokoli jiného měřicího přístroje vybaveného výstupem dat, kde je nutné současně získat více fyzických veličin. 

Časové snímání stisknutím tlačítka nebo externím signálem

Generování trendů a statistické rozdělení vzorkovaných hodnot

Schopnost generovat vizuální i fyzické poplachy

Oznamování alarmů na vzdálená zařízení (SMS, e-mail)

Více informací….

DATASINK ŠARŽE©

Vícekanálový software pro sběr dat pro řízení výroby se sekvenčními postupy

Sběr dat z: měřičů, mikrometrů, snímačů polohy, teploměrů, kodérů, měřičů vrtání, výškoměrů, měřičů vzdálenosti, stupnic, snímačů točivého momentu, snímačů zatížení nebo jakéhokoli jiného měřicího přístroje vybaveného výstupem dat, kde je třeba získat řadu měření postupem postupně.

Pořízení stiskem tlačítka nebo externím signálem

Generování trendů a statistické rozdělení vzorkovaných hodnot

Schopnost generovat vizuální i fyzické poplachy

Oznamování alarmů na vzdálená zařízení (SMS, e-mail)

Více informací….

Jaké jsou rozdíly mezi

DATASINK 100, DATASINK X a DATASINK BATCH?

DATASINK 100 byl navržen tak, aby řešil jednoduché aplikace pro sběr dat spuštěné na jednom nástroji. Data přístroje mohou být získávána na základě programovatelného času (může to být jednou za sekundu, jednou každých 15 minut nebo jednou denně, podle provedeného programování) nebo mohou být získána na žádost operátora (stisknutím klávesy na klávesnice nebo pedál) nebo prostřednictvím externího signálu (relé ', tlačítko, PLC).

Ať už je metoda akvizice jakákoli, data jsou zavedena do seznamu progresivních hodnot a porovnána s předem stanovenými prahovými hodnotami tolerance.

Pokud je hodnota v rozsahu tolerance, systém ji uloží do místní databáze.

Pokud je hodnota mimo toleranční rozsah nebo je-li v rozsahu předběžného poplachu, lze systém naprogramovat tak, aby generoval upozornění (varování) nebo fyzické poplachy (vizuální, akustické nebo na externích relé).

Je možné sledovat v reálném čase počet získaných hodnot, získanou minimální-maximální-průměrnou hodnotu, disperzní hodnotu (sigma) a statistické procesní koeficienty (Cp a Cpk).

Všechny hodnoty uložené v databázi lze prohlížet jak ve formátu trendu (procesní trend), tak z hlediska distribuce získaných hodnot (Gaussova distribuce).

Databáze může být exportována ve formátu Excel nebo CSV pro použití softwarem třetích stran.

DATASINK X jedná se o přirozený vývoj softwaru DATASINK 100 zaměřeného na vícekanálové snímání (tj. používání více měřicích přístrojů, senzorů a převodníků současně).

Software DATASINK X nemá žádná omezení ani z hlediska počtu akvizičních kanálů, ani připojitelných měřicích přístrojů, ani fyzických vzdáleností mezi různými měřícími body.

Další důležitou vlastností DATASINK X je schopnost provádět matematické operace se získanými daty generováním „virtuálních akvizičních kanálů“ vyplývajících z matematického výpočtu fyzických akvizičních kanálů (v praxi je možné vypočítat průměrnou hodnotu získaných fyzických kanálů a provádět statistická kontrola).

DATASINK ŠARŽE byl navržen tak, aby plně využil potenciál DATASINK X (vícekanálová akvizice s možností výpočtu získaných kanálů), ale byl zaměřen na řízení výroby diskrétních objektů. Ve skutečnosti, zatímco DATASINK X získává všechny aktivní kanály současně (vytváří určitý druh fotografie stavu procesu v daném okamžiku), DATASINK BATCH získává řadu fyzických stupňů prováděním sledu předem určených operací.

Typickým případem je ovládání objektů pomocí ručních nástrojů: nejprve můžete pomocí posuvného měřítka určit šířku a délku detailu, poté mikrometr k určení průměru a poté měřítko k určení jeho hmotnosti. Všechna shromážděná data představují „soubor“ opatření, která musí být porovnána s určitými prahovými hodnotami tolerance, a pokud všechny spadají do výrobních specifikací, je možné kontrolu ověřit.

Také v tomto případě je možné provádět výpočty na dříve určených fyzikálních stupních (psi proto může provádět výpočty průměrných hodnot, špičkových a trigonometrických výpočtů).

Porovnání verzí

 DATASINK 100DATASINK XDATASINK ŠARŽE
Počet připojitelných nástrojů1žádný limitžádný limit
Časově založené řízení akvizic  není k dispozici
Řízení akvizic s prioritounení k dispozicinení k dispozici 
Akvizice z modulů EDAC   
Databáze ve formátu RDR   
Databáze ve formátu Excel   
Databáze CSV  
Možnost upozornění na vzdálené poplachy